<div align="center"> <h1>Galeria Komunikacyjna - Poznań</h1> <h3>KM w Poznaniu</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.icpnet.pl/~hydra" rel="nofollow">www.icpnet.pl/~hydra</a></p> </div>